Har Sveriges Åkeriföretag priser på vad en lastbil och släp kostar per mil och/eller per timme?

Det enkla svaret är nej! Vi följer Konkurrensverkets riktlinjer och de säger att det skall råda en ”Fri marknad” – och vi får därför inte ha sådana ”prislistor”. Däremot får vi visa medlemmarna hur man räknar på sina egna kostnader och därigenom få ett bra underlag för att själv räkna fram priser i exempelvis en förhandling. Vi rekommenderar att man tar hjälp av SÅ Webkalkylen: https://www.akeri.se/sv/sa-webbkalkyl  Den är webbaserad så man loggar in och skapar ett konto och kan sätta igång direkt. 30-dagars kostnadsfri provperiod. Det finns små filmer och info-rutor i hela programmet som beskriver och förklarar hur man gör.

Visa alla