Sveriges Åkeriföretag

Har även beläggningskurvan plattat ut?

Publicerad 2020-06-25 / 08:04 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

I april hade hälften av medlemmarna som svarade på vår enkät en oförändrad beläggning. Nu tio veckor senare har det ökat med lika många procent, 60 procent har nu en oförändrad volym. Har kurvan för orderingången börjat gå tillbaka mot en normal nivå. 

– Det finns ljuspunkter från vad medlemmarna berättar i undersökningen, väldigt roligt att flera ser en förbättrad orderingång, 11 procent av de som deltagit i undersökningen tidigare ser en förbättring sedan i april, säger Ulric Långberg, bransch- och kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. 

I jämförelse med hur det såg ut i början av pandemin är framtidstron bättre när det gäller personal. Över 70 procent av de som deltagit i undersökningen tror inte att det finns någon risk för att säga upp personal den närmaste framtiden. 

– Kanske börjar de flesta kurvorna plana ut, även den för vår bransch, innan de viker av uppåt. Bygg- och anläggningstransporter till exempel har sedan mätningarna startade uppgett en något mindre negativ påverkan än andra segment, men alla är ju naturligtvis beroende av andra aktiviteter i samhället, säger Ulric Långberg.

Ett segment som också klarat hela pandemin förhållandevis bra är skogstransporter som uppvisat minst negativ påverkan. För tio veckor sedan uppgav ca 60 procent oförändrad transportmängd. Nu den 22 juni svarar närmare 72 procent att det är oförändrad transportmängd. 

Korta fakta från undersökningen:

  • För storstadslänen är det fler än övriga riket som har mindre att göra än normalt. Skåne sticker ut och visar fler med mer att göra än normalt jämfört med övriga riket. 
     
  • Icke storstadslän, representerade av Dalarna, Värmland och Västmanland, visar denna gång positivt avvikande trend jämfört med riket i övrigt. Över 11 procent uppger sig ha mer att göra än normalt i förhållande till drygt 6 procent i övriga riket.
     
  • Företag som transporterar livsmedel uppvisar en något bättre efterfrågan. I april var det nästan 60 procent av företagen som hade mindre än normalt. Nu 10 veckor senare är den siffran 47 procent. 
     

Kontakt