Händerna på ratten – En självklarhet för LBC Logistik

Publicerad 2022-02-22 / 13:10 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

LBC Logistik väljer nu att svara upp på Gotlands Åkericentrals utmaning med att ta ställning för händerna på ratten. LBC Logistik var ett av de första företagen att ställa sig bakom kampanjen när den lanserades och för dem är det en självklar del i arbetet med hållbara transporter. 

Vi har intervjuat LBC Logistiks vd, Henrik Gillisson om Händerna på ratten, Fair Transport, en hållbar transportnäring och om kundernas syn på hållbarhet.

Hej Henrik. Ni var ett av de första företagen att ta ställning för kampanjen Händerna på ratten och fick även möjlighet att uttala er i SVT. Var det ett självklart ställningstagande för er? 

Ja, det var ett självklart ställningstagande och det finns ett antal saker som gör det till ett självklart val. Först och främst är det ett lagbrott att mobilsurfa när man framför ett fordon på allmän väg och för LBC Logistik och våra transportörer är det naturligtvis av största vikt att följa svensk lag inom alla områden. Sedan är Händerna på ratten en del i arbetet med hållbarhetscertifieringen Fair Transport. Det vill säga att vi ska jobba mot nollvisionen och arbeta förebyggande för att minimera olyckor. Hit hör även kvalitetsarbetet som att hålla leveranstider, hög kundservicegrad och att alltid sträva efter högsta transportkvalitet. Uppfylls inte dessa kriterier så är det ingen hållbar transport.

Behövs en kampanj som händerna på ratten? 
Ja, absolut. Dels för att göra alla uppmärksamma på den olycksfallsrisk och den trafikfara ett mobilsurfande innebär när man kör och förhoppningsvis får det alla förare att tänka till en extra gång. Ingen vill vara orsaken till en olycka eller utsätta andra för fara för att man mobilsurfar. Sen har det med kvalitet och leveranstrygghet att göra vilket är viktigt i vår bransch.

Ni har även valt att satsa på hållbarhetscertifieringen Fair Transport. Berätta mer om ert hållbarhetsarbete och hur det stärker er som företag. 
LBC Logistik är certifierade enligt Fair Transport, för åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden och just nu arbetar vi för att alla våra delägare ska certifiera sig. Genom vårt arbete med Fair Transport vill vi visa att vi tar ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring och tar arbetet med hållbara transporter på största allvar. Vi har även valt att göra en hållbarhetsredovisning likt de större företag som har detta som lagkrav. Att ha ett hållbarhetsperspektiv i företagets styrning är viktigare än någonsin i den pågående klimatkrisen och åkerinäringens omställning till fossilfrihet. 

Hur ser era kunders förväntningar på hållbarhet ut idag jämfört med tidigare?  
Våra kunders krav på hållbarhet och hållbara transporter har verkligen ökat den senaste tiden och då kanske främst när det gäller fossilfria drivmedel men även på en total hållbar transport över tid. Kunderna har blivit mer medvetna om kapacitetsbristen inom åkerinäringen och då kommer kraven om hållbara transporter för att de skall kunna säkerställa att fortsatt kunna producera och leverera sina produkter. Marknaden börjar på allvar inse att utan en hållbar transportnäring så riskeras hela deras affär. I grunden ligger konsumenternas/allmänheten krav både på leveranssäkerhet och miljö.


Om LBC Logistik
LBC Logistik AB är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Värmland och Örebro län men är verksam över hela Mellansverige. Företaget har ett fyrtiotal delägare med över 100 fordon till förfogande. De utför en bredd av transporter såsom, anläggningstransporter, container och miljötransporter. Fjärr- och volymtransporter, slam och avfallshantering samt bud och flytt. 

LBC Logistik är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001, i trafiksäkerhet enligt ISO39001, Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1 samt är hållbarhetscertifierad enligt Fair Transport. Nu har de även valt att gå ut med att de tar ställning för nolltolerans mot rattsurfning genom Sveriges Åkeriföretags kampanj - Händerna på ratten. 


Mer information 

  • Se LBC Logistiks intervju i SVT om händerna på ratten. Länk.
  • Läs mer om kampanjen Händerna på ratten och ta ställning du med. Länk.
  • Läs mer om Fair Transport. Länk.
  • Läs mer om LBC Logistik. Länk.