Handel med utsläppsrätter från 2027

Publicerad 2023-04-25 / 13:00 av Charlotta.Nilsson i EU

Både rådet och Europaparlamentet har nu antagit överenskommelsen om EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS II) för vägtransporter och nu skrivs den in i EUs lagstiftning för att därefter börja gälla. 

ETS II innebär ett nytt separat system för handel med utsläppsrätter för vägtransporter. Handeln med CO2-utsläppsrätter kommer att skötas av bränsledistributörerna och systemet kommer att lanseras redan 2027, eller senast 2028 om energipriserna stiger dramatiskt. Förväntningarna är att systemet kommer att leda till betydande prisökningar på fossilbaserade bränslen.

Vi har genom NLA och vårt gemensamma Brysselkontor med BGL och FNTR varnat för risken för dubbel eller till och med tredubblad beskattning av den kommersiella vägtransportsektorn, både från ETS II, samt ytterligare nationella åtgärder och EU-åtgärder. Det som behövs nu är att bygga upp alternativ infrastruktur, tillgänglighet och ekonomiska incitament för att åkeriföretagen ska kunna ställa om till fossilfrihet. Läs hela uttalandet (eng).