Hållbara hastigheter Fair Transport

Hållbara hastigheter helt i linje med Fair Transport

Publicerad 2019-10-15 / 14:52 av Charlotta.Nilsson i Fair Transport

Åtta av Sveriges största transportköpare tar nu tillsammans med Trafikverket ett gemensamt ansvar för att bidra till en ökad hastighetsefterlevnad genom sina upphandlingar och beställningar av transporter. Detta enligt ett pressmeddelande från Trafikverket.
 
Nu börjar vi snacka! En hållbar transport måste värderas mer än bara kronor och ören. Det handlar också om ansvar, miljö och trafiksäkerhet. Det är precis det vi vill synliggöra med vårt initiativ Fair Transport. Genom Fair Transport visar åkeriföretag hur de tar ansvar för bland annat trafiksäkerhet – där hastigheten är en av flera parametrar – och ställer frågan tillbaka till beställaren. För makten över godstransporterna ligger till stor del hos företag och organisationer som köper transporttjänster. Rätt ställda krav som ger möjlighet till hållbara transportupplägg är grunden för en trafiksäker transport och tidsaspekten är speciellt viktig för hastigheten längs vägarna.

Vi har väntat på det här uppropet från Trafikverket och transportköparna. Vi bär gemensamt ansvaret för att det vi betalar för inte bidrar till negativ påverkan på miljö och människors hälsa. Innebörden i uppropet är helt i linje med Fair Transport som är åkerinäringens sätt att lyfta nivån och ta ansvar för hållbara transporter. Vi sträcker med glädje ut handen och ser fram emot hållbara affärer för alla inblandande, inte minst för de som vistas och arbetar längs våra vägar.

Läs mer om Fair Transport och hitta de åkeriföretag som gjort åtagandet fram till idag. Det blir fler och fler för varje dag.  
 

 

Kontakt