Gotlands Åkericentral tar ställning för nolltolerans mot rattsurfning

Gotlands Åkericentral tar ställning för nolltolerans mot rattsurfning

Publicerad 2022-02-17 / 15:31 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Gotlands Åkericentral väljer nu att ta ställning för nolltolerans mot rattsurfning genom Sveriges Åkeriföretags kampanj – Händerna på ratten. Samtidigt uppmanar de fler åkeriföretag och lastbilscentraler att göra desamma.
 

Varje år inträffar 1 000-tals trafikolyckor. Varje olycka som orsakats av att föraren tappat uppmärksamheten i samband med att de har använt mobiltelefon är en för mycket. Olyckor där tunga fordon är inblandade blir ofta svårare vilket lägger ett större ansvar på den som framför dessa. 

- För oss som lastbilscentral och som företrädare för flertalet åkeriföretag är det självklart att ta en tydlig ställning för nolltolerans mot rattsurfning. Vi ska vara föredömen i trafiken. Vägen är vår arbetsplats och det förväntas att vi tar ett stort ansvar. Att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt är en självklarhet och här finns inget utrymme för rattsurfning, säger Henrik Beijer, vd, Gotlands Åkericentral. 

Gotlands Åkericentral kommer nu att genomföra informationsinsatser mot sina anslutna åkeriföretag för att förankra vad deras ställningstagande för händerna på ratten innebär i deras verksamhet. 

- Samtidigt som vi själva tar ett krafttag i våra led vill jag skicka en uppmaning till fler lastbilscentraler och åkeriföretag att göra desamma. Låt oss än en gång visa att åkeribranschen tar ansvar och föregår med gott exempel, fortsätter Henrik Beijer, vd, Gotlands Åkericentral.

Sveriges Åkeriföretag driver kampanjen Händerna på ratten där både företag och yrkesförare kan göra ett ställningstagande för nolltolerans mot rattsurfning. 

- Genom att både åkeriföretag och yrkesförare tydligt tar ställning mot rattsurfning och synliggör detta hoppas vi påverka fler att göra desamma. En insatts som faktiskt kan rädda liv. Vi arbetar för en sund och attraktiv åkerinäring och ett förankrat trafiksäkerhetsarbete hos våra medlemmar är ett led i detta, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.  

Läs även reportaget från Svensk Åkeritidning om företagets ställningstagande.
 
Händerna på ratten
Läs mer om kampanjen händerna på ratten och de ställningstaganden som kan göras. Läs mer. 

Fakta om rattsurfning
Från och med den 1 februari 2018 är det förbjudet att använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning när du kör ett motordrivet fordon om du håller den i handen. Under år 2021 har 18 279 personer bötfällts för användande av mobiltelefon vid färd. En klar ökning från 2020 där 14 849 bötfälldes. 

Oliver på Malmbergs Åkeri AB.
Robert på Ljugarns Schakt och Transport AB.