Gotland behöver en egen transportutbildning

Publicerad 2024-03-07 / 09:45 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

I ett brev till Region Gotlands politiker och tjänstepersoner med ansvar inom gymnasieförvaltning uppmanar företrädare för åkerinäringen dem att godkänna Gutegymnasiets ansökan till Skolinspektionen om att bedriva transportinriktningen på Fordons- och Transportprogrammet på Gotland.

Transportbranschen är en förutsättning för industri, handel, företagande och tillväxt. På Gotland, liksom i resten av landet, är kompetensförsörjningen inom branschen att stort problem och vi ser en stor brist på lastbilschaufförer både nu och framöver. Hela 49 % av åkeriföretagen på Gotland hade 2023 problem med att rekrytera förare. Dessutom ska vi ha i åtanke att demografin och åldersstrukturen för lastbilschaufförer på ön är än mer påtaglig än på fastlandet. Detta då medelåldern för en lastbilschaufför på Gotland är 56 år jämfört med fastlandet där medelåldern är 41 år.

Branschen på Gotland är van vid ett lösningsorienterat förhållningssätt men känner stor oro för att regionen ser det som en långsiktig strategisk lösning. I och med de krav som finns inom och på branschen behövs välutbildade lastbilsförare för väldigt många transporter. Här är transportgymnasierna otroligt viktiga. Gotland har idag ingen egen gymnasieutbildning med inriktning Fordon och Transport utan idag åker ungdomar till fastlandet för att utbilda sig till höga kostnader för Gotland och för dem privat. Risken är tyvärr överhängande att eleverna etablerar sig på fastlandet och att de framtida skatteinkomsterna stannar där, och att företagen på ön står utan lastbilschaufförer. Detta måste undvikas.

Åkerinäringen vill att Region Gotlands politiker och tjänstepersoner med ansvar inom gymnasieförvaltning ser möjligheterna för öns ungdomar och nödvändigheten för Gotlands samhälle och näringsliv, och godkänner Gutegymnasiets ansökan till Skolinspektionen om att bedriva transportinriktningen på Fordons- och Transportprogrammet. Näringen vet att utbildningen är kostnadsdrivande men vet också att utbildningen har en mycket hög etableringsgrad jämfört med andra gymnasieutbildningar. Dessa ungdomar får en snabb etablering på arbetsmarknaden med en relativ god ingångslön.

Avsändarna avslutar brevet med: "Vi vill vara en del av den lösningen! Låt oss alla hjälpas åt att nå målen i Vårt Gotland 2040 som är vår gemensamma regionala utvecklingsstrategi!".