viktregler BK4 Sveriges Åkeriföretag

Gör om gör rätt Trafikverket och Transportstyrelsen

Publicerad 2021-02-09 / 12:50 av Charlotta.Nilsson i Längre och tyngre fordon

Förslag till viktregler för BK4 bör genast ändras. Tillåten lastförmåga sänks på många befintliga lastbilar med Trafikverkets och Transportstyrelsens förslag till ändringar i Trafikförordningen.

Sveriges Åkeriföretag fick i oktober 2020 kännedom om ett utkast, som senare blev en framställan där Transportstyrelsen och Trafikverket föreslår ändringar i Trafikförordningen.

- Gör om och gör rätt. Sveriges Åkeriföretag anser att framställan med förslag till ändringar i Trafikförordningen bör revideras i samarbete med åkerinäringen för att undvika stora förluster i transporteffektivitet, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Trafikverkets och Transportstyrelsens förslag innebär bland annat att tre- , fyra- och fem-axliga lastbilar begränsas till 28 ton respektive 35 ton och 42 ton på BK4, dubbelmontage blir regel med möjlighet till undantag, max 38 ton på 4-axliga släp och max 42 ton på 5-axliga släp, max 64 ton på 7-axliga fordon och max 69 ton på 8-axliga fordon.

Sveriges åkeriföretag har lämnat en diger lista på synpunkter till Infrastukturdepartementet på Transportstyrelsens och Trafikverkets förslag. Förslaget behöver väsentliga förändringar för att bättre bidra till samhällets arbete med att effektivisera godstransporter på väg och samtidigt uppnå fossilfri konkurrenskraft för svensk åkerinäring.

Läs både förslaget och våra synpunkter.
 

  • Sveriges Åkeriföretags noteringar om ändrad Trafikförordning. Läs mer. 
  • Framställan om ändringar i Trafikförordningen. Läs mer.