Gör 34,5 meters lastbilar som i Finland

Gör 34,5 meters lastbilar som i Finland

Publicerad 2022-11-01 / 15:22 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sverige har beslutat att tillåta upp till 34,5 meter långa lastbilar från 31 augusti 2023. Trafikverket har planer på att inledningsvis upplåta cirka 400 mil väg för 34,5 meters fordon. Transportstyrelsen har ännu inte beslutat om detaljerade regler för 34,5 meters fordon och Trafikförordningen har heller inte uppdaterats. Transportstyrelsens regler och en uppdaterad Trafikförordning behöver snarast beslutas så att åkerinäringen kan påbörja en förnyelse av fordonsparken. 

Det är viktigt för åkerinäringen i Sverige att samverka med fordonstillverkare och myndigheter så att reglerna på bästa sätt ger samhällsnytta genom effektivisering av godstransporter på väg. Att längre fordon medverkar till klimatsmarta och ekonomiska transporter visar omfattande testverksamhet och rapporter i Sverige samt praktiska erfarenheter från Finland, som tillåter 34,5 meter fordon från 2019.  

Nationellt tillåts inom EU att vikter och eller dimensioner avviker från EU-direktivet 96/53. Men då ska länderna även tillåta användningen av motorfordon, släpvagnar och påhängsvagnar som överensstämmer med direktivets dimensioner och som sammankopplas på så sätt att de minst uppnår den i den aktuella medlemsstaten tillåtna lastlängden, så att alla företag får samma konkurrensvillkor (modulsystemet). 

För Sverige baseras den föreslagna fordonslängden 34,5 meter på två flaklängder (2x7,82 m) och en 13,6 m påhängsvagn. Summa lastlängd blir då upp till 29,25 meter. Nyttan med längre fordon är särskilt stor för transporter av gods som begränsas av volym, snarare än vikt. Detta innebär inte att alla lastbilar blir maximalt långa. Dragbil med två påhängsvagnar (2x13,6m) ger till exempel en kortare lastlängd på 27,2 meter och en fordonslängd på cirka 32 meter.

Finland är en bra förebild i vissa delar 
Vad bör då Sverige lära av Finland som ligger flera år före Sverige och sedan 2019 tillåter 34,5 meters lastbilar? 
- Finland tillåter både släpvagnar och påhängsvagnar att ingå i upp till 34,5 meter långa fordonskombinationer. Påhängsvagnar som är upp till 18 meter bakom kopplingstappen tillåts samt släpvagnar som är upp till 16 meter bakom framaxelns svängningscentrum. Fördelen är bland annat lägre kostnader, lägre tyngdpunkt, lägre tjänstevikt och bättre dynamisk stabilitet, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag och fortsätter:

- För lastbilar och dragbilar tillåter Finland dessutom 21 tons boggitryck vid två drivande axlar med luftfjädring och dubbelmonterade hjul, inte minst viktigt för att öka framkomlighet i vinterväglag. För att underlätta överföring av vikt till drivhjulen har en ökning från 12 meter till 13 meters längd för motordrivet fordon införts i Finland. 

- Finland tillåter också att fordonens framkomlighet förbättras genom att släpvagnar och påhängsvagnar får använda styrbara axlar eller hjulaxlar som är lyftbara i låga hastigheter. Därmed har nästan hela vägnätet i Finland kunnat öppnas för 34,5 meters ekipage, säger Mårten Johansson.

Finland har i jämförelse med Sverige flexiblare och ändå konkurrensneutrala regler för trafiksäker och effektiv utformning av fordon.
Sverige har under många år forskat, utrett och skrivit rapporter som till helt övervägande del entydigt visat stora fördelar med tyngre lastbilar och särskilt fördelaktigt med längre lastbilar för godstransporter på väg. 
- Finland har varit mycket bättre än Sverige på att gå till beslut och snabbare implementera effektivare klimatsmarta godstransporter på väg, avslutar Mårten Johansson.


Panelsamtal från Elmia Lastbil 2022

Titta gärna på vårt panelsamtal från Elmia Lastbil - Hur får vi ut längre och tyngre ekipage på våra vägar? Här tar vi upp frågeställningar och lyfter vikten av "rätt" utformning i Sverige.