headerbild cabotage

Genombrott i cabotagefrågor vid måndagens ministermöte

Publicerad 2018-12-04 / 15:07 av Malin.carlsson i Nyheter

På måndagskvällen nådde EU:s transportministrar en kompromiss som innebär att det blir schysstare arbetsvillkor och sund konkurrens inom åkerinäringen. Den svenska linjen i frågor om utstationering, ökad kontroll och reglering av kombinerade transporter har fått gehör. Besluten är i stora delar helt i linje med Sveriges Åkeriföretags ståndpunkter.

– De förhållanden som råder i dag där åkerier och lastbilsförare från låglöneländer gynnas, och som har löner och undermåliga sociala förhållanden som konkurrensmedel, har inte tillfört någon smart logistik inom vare sig svensk eller europeisk åkerinäring, säger Rickard Gegö, vd vid Sveriges Åkeriföretag. 

– Det är en stor framgång att vi nu enats om en rad viktiga frågor som kan leda till bättre ordning och reda på vägarna. Trots tuffa förhandlingar har EU:s medlemsländer kommit överens om nya regler som skapar förutsättningar för en sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor för yrkeschaufförer, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister. 

Överenskommelsen innebär bland annat att det blir striktare regler för cabotagetransporter, att reglerna för utstationering vidgas, skärps och tydliggörs samt att veckovila i lastbilshytten förbjuds. Dessutom tas ett undantag för kombinerade transporter bort, ett undantag som möjliggjort för förare från låglöneländer att köra i Sverige för villkor som är sämre än de som gäller för svenska chaufförer. 

Läs en längre intervju med Tomas Eneroth och Sveriges Åkeriföretag i Svensk Åkeritidning här.