Generella beslut om TMA-fordon upphävs

Publicerad 2019-06-19 / 10:48 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Enligt en nyhet på Arbetsmiljöverkets hemsida upphäver 200-talet generella beslut som myndigheten tidigare fattat om att servicearbete vid vägar ska skyddas av TMA-fordon.

Ett antal beslut som är fattade efter inspektioner på plats och ställe – då Arbetsmiljöverket har kunnat konstatera att TMA-fordon ska användas i de konkreta fallet – ska dock fortsatt gälla. 

Bakgrunden kommer från ett antal kammarrättsdomar där det slagits fast att det varken är rimligt eller proportionerligt med generella förbud mot att utföra servicearbeten på vissa vägsträckor utan skydd av TMA-fordon.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för personalens säkerhet på vägarna. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vid varje tillfälle bedöma riskerna och åtgärda dem på lämpligaste sätt. Detta ska ske i dialog med berörda arbetstagare och skyddsombud. 

Arbetsmiljöverkets generella beslut har varit en trygghet i branschen men också känts fyrkantigt då TMA-fordon krävts på platser där det inte har behövts. Viktigt är att, trots att vissa generella beslut nu upphävts, aldrig tumma på säkerheten och att lyssna på arbetstagarna.

Trafikverket har studerat de tunga skydden, och särskilt de så kallade TMA-skydden (fordonsmonterade energiupptagande skydd), som skyddar både vägarbetare och trafikanter. Även vid så kraftiga påkörningar att de eftergivliga TMA-skydden helt demoleras har de en lindrande effekt, och räddar liv.