Gemensamma artiklar ökar effektiviteten när byggbranschen blir mer digital

Gemensamma artiklar ökar effektiviteten när byggbranschen blir mer digital

Publicerad 2021-06-07 / 09:18 av Charlotta.Nilsson i Bygg- och Anläggningsnätverket

Idag publicerar Maskinentreprenörerna en ny maskinklassningslista för branschen för att bland annat förenkla digitalt arbetssätt och beskriva artiklar. Att man kan använda maskinklassningslistan till artikelnummer gör att Sveriges Åkeriföretag tar bort entreprenadmaskiner från sin befintliga artikelnummerserie. Samtidigt uppdaterar Sveriges Åkeriföretag sin artikelnummerserie för lastbilar, utrustning och tjänster.

Behovet av gemensamma artikelnummer i bland annat BEAst – Byggbranschens elektroniska affärsstandard – är stort och kommer att underlätta kommunikationen mellan kunder och leverantörer inom bygg- och anläggningssektorn framöver. 

Branschgemensamma artikelnummer underlättar både affärer och arbetsprocesser och är en förutsättning för att kommunikationen ska kunna ske digitalt mellan kunder och leverantörer inom både bygg- åkeri- och återvinningsbranschen. Listorna kompletterar och kommunicerar med varandra och det känns helt rätt att respektive branschorganisation nu ansvarar för sina artikelnummer.

Maskinentreprenörerna publicerar den nya maskinklassningslistan för entreprenadmaskiner och tillbehör vilket ger en enhetlighet när det gäller artikelnummer och i och med detta så tar Sveriges Åkeriföretag bort dom artikelnummer som tidigare avsåg entreprenadmaskiner och tillbehör. Det är även tillsatt en grupp av experter hos Maskinentreprenörerna och Maskinleverantörerna för fortsatt utveckling av maskinklassningslistan.

Maskinentreprenörerna har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram den nya maskinklassningslistan då det varit stor efterfrågan av en uppdatering. Branschgemensamma artikelnummer och benämningar för maskiner är viktigt för att kunna standardisera upphandlingar och inköp i elektroniska system.

BEAst har i dagsläget drygt 120 medlemmar. Det är ledande företag och organisationer från branschens olika delar som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens e-Affärer inom Supply Chain med en digital standard för bygg- och anläggning. Det gör BEAst till en mötesplats för e-handel B2B, EDI, webblösningar och e-kommunikation i branschen.

För mer information
Länk till listan hos Sveriges Åkeriföretag LÄNK
Länk till Maskinentreprenörerna 
Länk till listan hos Maskinentreprenörerna LÄNK