Ge tullen möjlighet att kontrollera kraven på vinterdäck

Ge tullen möjlighet att kontrollera kraven på vinterdäck

Publicerad 2021-12-15 / 12:43 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

DEBATTARTIKEL
Snöovädret i södra Sverige visar än en gång vädrets makt och hur sårbart samhället och människan är. Tusentals hushåll blev strömlösa, kollektivtrafik och skolskjutsar ställdes in och människor isolerades. På våra vägar rapporterades om lastbilar som kört av vägen eller kört fast med milslånga köer som följd. Varken mat eller mediciner kom fram och människor tvingades till och med överge sina fordon för att inte förfrysa. Inga allvarliga olyckor har glädjande nog rapporterats denna gång men vad händer vid nästa snöoväder? För något som garanterat är säkert – det kommer fler snöfall.

Vi kan inte fortsätta stå och titta på och se samma sak hända om och om igen. Något måste ske och det krävs insatser av alla.
Landets yrkesförare, som sitter i lastbilarna, har vägen som arbetsplats. På samma sätt som samhället ställer krav på oss att framföra våra fordon på ett trafiksäkert sätt förväntar vi oss att både andra trafikanter och samhället gör desamma. 

Sedan 2019 är det krav på vinterdäck på tunga lastbilar vid vinterväglag. Assistanskårens erfarenhet från bärgningarna de senaste dagarna är att många utländska lastbilar saknar detta. Resurser måste sättas in vid både gränsövergångar och längs väg för att säkerställa att detta följs av alla tunga fordon. Ge även tullen möjlighet att kontrollera kraven på vinterdäck. 

Enligt räddningstjänsten ökar olycksrisken vintertid för tvåaxliga dragbilar, den vanligaste fordonskombinationen i Europa. Detta framkommer även i en rapport från Transportstyrelsen. Det måste ställas kunskapskrav på förare att kunna hantera både vinterväglag och fordonets köregenskaper vintertid. Krav måste även ställas på vinterutrustning som exempelvis snökedjor.  

Är vinterväghållningen bristfällig finns det inget fordon som tar sig fram. Våra lastbilar och däck är bättre, säkrare och effektivare än någonsin men vi fastnar ändå längs vägarna. Något måste förändras. Vi tror på direktavtal mellan upphandlare och de aktörer som äger vinterväghållningsresurserna, främst åkerier och lastbilscentraler. Genom att kapa några led i kedjan kan resurser sättas in snabbare och mer korrekt då dialogen mellan beställare och utförare blir tightare och förslagsvis mer regelbunden och löpande i förebyggande och utvecklande syfte. Detta kommer bland annat att kräva mindre driftområden och en vilja till ett utvecklande samarbete. 

Varken gods eller människor kan komma fram till varje pris. Både beställare och utförare av transporter men även du som privatbilist måste blir bättre på att ställa in eller avvakta med en transport eller resa om väderläget är osäkert. Att komma säkert fram är det viktigaste, inte när. Vi har alla någon som väntar på oss där hemma.