Gamla färdskrivare i nya fordon ska inte leda till påföljd

Publicerad 2023-08-17 / 17:08 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen har beslutat att den som äger ett fordon och den som kör samma fordon i Sverige slipper betala sanktionsavgift eller böter trots att fordonet saknar en ny version av färdskrivare. Orsaken är att den nya typ av färdskrivare som EU-reglerna kräver inte i tillräcklig omfattning finns tillgänglig på marknaden.

– Det är i nuläget tyvärr omöjligt för branschen att följa reglerna eftersom det inte finns nya färdskrivare att få tag på. Enligt regeringens bedömning är det inte hållbart att nybyggda fordon ska tvingas stå stilla tills det finns nya färdskrivare klara att montera, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Från den 21 augusti 2023 ska det enligt EU:s regler finnas en ny version av färdskrivare, så kallad smart färdskrivare version 2, installerad i nya fordon som registreras för första gången. Till skillnad mot den tidigare versionen har den nya färdskrivaren möjlighet att registrera gränspassager automatiskt.

Det är dock brist på nya färdskrivare vilket riskerar att stoppa användningen av nya fordon. Redan färdigbyggda lastbilar och bussar kan bli stående eftersom de inte får köras utan den färdskrivare som inte går att få tag på.

Regeringen har därför beslutat om en förordningsändring som innebär att det under perioden 21 augusti 2023–31 januari 2024 inte ska påföras någon sanktionsavgift eller några böter i Sverige med anledning av att ett fordon saknar den färdskrivare som EU-reglerna kräver.