Gå och rösta

Publicerad 2019-05-14 / 14:52 av tove.winiger i

Åkerinäringen

Sveriges Åkeriföretag påverkar för åkerinäringen i Bryssel. Den sista söndagen i maj är det val till Europaparlamentet. Det är ett val som är viktigt för alla verksamma i åkerinäringen. En stark, modern och konkurrenskraftig åkerinäring skapar vi genom att arbeta strategiskt i Europaparlamentet. Nästan hälften av alla frågor som hanteras i våra kommuner, landsting och regioner har koppling till EU-lagstiftning.

Sveriges Åkeriföretag är medlemmarnas röst mot EU-parlamentet. Vårt påverkansarbete sker tillsammans med våra nordiska kollegor i Nordic Logistics Association.

EU-lag trumfar svensk lag

Politiken inom EU är central för svensk lagstiftning inom en rad områden, och förstås också i transportfrågor. Sverige kan inte stifta egna lagar som går emot vad en förordning eller ett direktiv bestämmer. Står en svensk lag och en EU-lag mot varandra vinner alltid EU:s lagstiftning.

De senaste fem åren har i genomsnitt 37 procent av alla nya lagar sin grund i EU-beslut, enligt en artikel i DN den 2 maj 2019. Ungefär hälften av alla punkter på dagordningarna på fullmäktigemöten i kommuner, landsting och regioner har koppling till EU, enligt samma artikel.

Det finns två typer av bestämmelser från EU. En förordning gäller direkt och vad som där står införs automatiskt. Det betyder att vi i Sverige inte behöver transferera eller omsätta det som står i förordningen till svensk lag, utan det är förordningen som är lag direkt. Ofta låter förordningarna medlemsstaterna bestämma vissa saker i en förordning – till exempel vilken myndighet som är ansvarig i en fråga.

Ett direktiv riktar sig till medlemsländerna, som sedan ska omsätta vad som står där i nationell lagstiftning. Det är en sorts riktlinje, ett direktiv, till staterna om vilka bestämmelser deras lag ska innehålla. Ibland är direktiv tillräckligt tydliga och klart preciserade så att länder helt enkelt bara hänvisar till direktivet.

Därför kan vi i Sverige inte stifta lagar som går emot vad en förordning eller ett direktiv innehåller. Står en svensk lag och en EU-lag mot varandra, vinner EU:s lagstiftning alltid.

Din röst spelar roll

Europaparlamentet den enda institutionen inom EU som väljs direkt i allmänna val – så för den som tycker att EU är lite väl överstatligt, är det kanske ännu viktigare att rösta för sina frågor.

Sveriges Åkeriföretag är aktiva i Bryssel och driver på för många frågor såsom digitala lösningar för bränsleeffektivitet, längre och tyngre fordon, samordnade transporter, rätt utformade skatter, biodrivmedel och förstås mycket mer. Utvecklingen för bättre teknik och logistik är avhängig fungerande social lagstiftning och konkurrensfrågor på den inre marknaden. Sveriges Åkeriföretag förser beslutsfattare med rätt statistik och fakta – därför lyssnar de folkvalda på oss.

Ju mer uppmärksamhet och engagemang våra frågor får i EU-parlamentet, desto större är våra möjligheter att påverka. Som medlem i Sveriges Åkeriföretag bidrar du till att vi kan ta strid för vår bransch möjligheter till en sund utveckling mot fossilfri konkurrenskraft.

  • Exempel på beslut som tas endast på EU-nivå: konkurrensregler, fiskekvoter och internationell handel. Andra beslut fattas både på EU-och nivå och i respektive land, bland annat miljö, jordbruk, konsumentskydd, energi och transport.
  • Exempel på beslut som fattas endast på nationell nivå: skatter, skola, socialförsäkring och sjukvård.
  • Exempel på beslut som omfattar åkerinäringen som tas på EU-nivå: konkurrensregler som cabotage och kombinerade transporter; social lagstiftning som utstationering av förare och kör- och vilotider.