Fri frakt Sveriges Åkeriföretag

Fri frakt och en rimlig logistik – går det?

Publicerad 2020-04-21 / 09:48 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

I opinionsbildning kring Fair Transport och fossilfrihet är smart logistik en av de viktigaste punkterna. Att logistiken optimeras, utformas på bästa sätt för att minimera körsträckor och tomlaster. Det ligger djupt i var åkeriföretagares DNA. Utvecklingen inom dagens logistik är tyvärr på väg i fel riktning. Snäva tidsmarginaler, små lager och därmed större tidskänslighet, samt ett kraftigt ökat flöde i småpaket, är alla trender som försämrar logistiken.

Vi är en servicebransch
Åkerinäringen är vana vid att lösa kundens problem. De ställer upp. Liksom i andra service- och tjänstebranscher, är kundnöjdhet något som månas om. Men kanske har det vid det här laget gått för långt? Viljan att tillmötesgå även de mest skruvade önskningar om logistikupplägg driver på utsläpp och försvårar för ett seriöst åkeriföretag att göra ett bra jobb.

Det delsegment inom åkerinäringen som verkar ha snabbast utveckling åt ett tokigt håll är e-handelsbranschen. Där sker leveranserna till privatpersoner, vilket skapar ett komplicerat logistiskt pussel.
 

Kunders beteende förändras
E-handeln ökar i Sverige och i värden, och E-handelsbarometern som tas fram av PostNord, Svensk digital handel och Handelns utredningsinstitut visar att 70 procent av svenskarna handlade på nätet under en typisk månad år 2019. Drygt var tionde svensk handlar på nätet oftare än en gång i veckan.

E-handelsbarometern undersöker kunders uppfattning om bland annat viktiga egenskaper vid leveransen. Det verkar som att för privatpersoner är det viktigare med tydlig information om leverans, både när i tid och på vilket sätt leveransen sker; än det är med fri frakt. 78 procent av de svarande anger att fri retur och fri frakt är viktigt, medan att det ska gå fort anges som viktigt av två tredjedelar. 


Mycket sänds i retur
Väl känt är att returerna är ett stort gissel i denna nya logistik. Eftersom även returfrakterna är fria så beställs stora mängder varor bara för att skickas tillbaka. En tredjedel av allt som handlas på nätet skickas tillbaka. Sen packas det i bästa fall om och säljs på nytt. I värsta fall kasseras varorna, eftersom det ofta är dyrare att packa om dem än att kasta dem. I Estland och Polen blomstrar ompackningsindustrin dit våra en gång provade varor skickas, för att sedan sändas tillbaka till ett lager i Sverige.

 

Läs vår debattartikel om detta.