Frågor och svar om kör- och vilotider och vägarbetstid

Frågor och svar om kör- och vilotider och vägarbetstid

Publicerad 2021-09-23 / 13:53 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportstyrelsen har samlat vanliga frågor och svar om kör- och vilotider för dig som är både förare och företagare samt vanliga frågor och svar om vägarbetstid.

 

Exempel på frågor och svar om kör- och vilotider för förare

 • Vilka arbetstidsregler omfattas jag av när jag kör tunga fordon?
 • Var får jag ta min veckovila?
 • Finns det tillfällen när jag får avvika från kör- och vilotiderna?
 • Måste jag använda färdskrivare när jag kör tunga fordon privat

 

Exempel på frågor och svar om kör- och vilotider för transportföretag

 • Måste vi ha ett företagskort?
 • Varför behöver vi byta företagskort om vi har smart färdskrivare?
 • Ska vi kopiera färdskrivaren även om fordonet inte använts?
 • Vad ska vi kunna redogöra för vid en företagskontroll av kör- och vilotider?

 

Exempel på frågor och svar om vägarbetstid:

 • Vem omfattas av vägarbetstidslagen?
 • Vilket arbete räknas in i vägarbetstidslagen?
 • Hur ska arbetstiden registreras och hur ska ett register se ut?
 • Hur definieras egenföretagare enligt vägarbetstidslagen? 


Du hittar alla frågor och svar på Transportstyrelsens sida.