Fortsatt utmaning med felklassade vägar

Publicerad 2024-03-26 / 12:58 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Många kommuner ligger fortfarande efter med att uppdatera sina lokala trafikföreskrifter till rätt bärighetsklass. Detta efter att Trafikverket har uppdaterat Nationell Vägdatabas (NVDB) enligt de lokala trafikföreskrifter (LTF) som ligger i STFS. 

Historiken kortfattat kring detta är att NVDB inte har speglat verkligheten i relation till de lokala trafikföreskrifterna. Det gör att vägar på NVDB har återgått till sin ursprungliga BK-klassning vilket i många fall är BK2 eftersom kommunerna inte har reagerat eller uppdaterat sina lokala trafikföreskrifter.

Vi har löpande kontakt både med Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). SKR berättar att man har gjort utskick till alla kommuner, genomfört webbinarium och just nu ringer man runt till kommuner som ännu inte gjort några åtgärder. SKR kommer fortsätta bjuda in kommunerna till träffar angående detta. 

Vi har sett att de kommuner som uppvaktats av det lokala näringslivet har gett positiv effekt. Här tar även vi som branschorganisation kontakt och vi vet att många av er medlemmar gjort samma sak. Vi framför även vikten av att kommunerna utvecklar sitt vägnät till BK4 när en översyn nu görs. De kommuner som har det svårast är de minsta och här saknas många gånger både kapacitet och kunnande. 

Sveriges Åkeriföretags ståndpunkt är att det inte är rimligt att våra medlemmar ska stå för en risk att åka med överlast utan i stället följa de lokala föreskrifter som finns. I praktiken innebär det att fordonsrörelserna ökar, därmed även kostnader för uppdragen samt miljöpåverkan. 

Ta gärna en kontakt i er kommun där ni ser att bärighetsklassen behöver uppdateras. Ju fler som uppmärksammar problemet desto bättre.