Fortsatt stort kompetensbehov i branschen

Publicerad 2019-08-21 / 09:00 av Charlotta.Nilsson i Kompetensförsörjning

Transportbranschen behöver 2 800 nya lastbilsförare de närmaste sex månaderna. Behovet är störst i övre Norrland där 71 procent av företagen behöver anställa fler förare. En positiv trend är att andelen kvinnliga förare ökat till ett rikssnitt på 7 procent och att flera gymnasieskolor ökat antalet utbildningsplatser. 

TYAs nyligen släppta Trendindikator Kompetensbehov fortsätter peka på det som länge varit kännbart för våra medlemsföretag – fler förare behövs. Den långsiktiga bedömningen kvarstår, 50 000 nya förare behövs under de närmaste 10 åren. Av de tillfråga företagen har nästan hälften behov av att anställa, störst är behovet i övre Norrland där 71 procent behöver anställa fler förare. Det totala behovet det närmsta året ligger på närmare 6000 förare.  

Trendindikatorn visar att företagen har haft vissa rekryteringsproblem, de vanligaste problemen är att hitta någon med rätt yrkeserfarenhet och att hitta förare med rätt yrkesutbildning. 41 % av företagen har anställt förare med mindre än ett års arbetslivserfarenhet. 

Åtgärderna med att få fler till branschen måste ske från flera håll i samhället. Utbildningsplatserna måste fortsätta öka på de kommunala gymnasieprogrammen. Även utbildningsplatserna på Komvux och via Arbetsförmedlingen måste öka. Utbildningarna måste leverera anställningsbara förare. Yrket måste marknadsföras för att visa på den utveckling som skett för att få fler grupper att söka sig till yrket, bland annat fler kvinnor. Branschen måste arbeta aktivt för att behålla befintliga förare. 

Vad du som företagare göra:
-    Samarbeta med gymnasieskolorna och erbjud praktikplatser inom APL
-    Stärk företagets varumärke och attraktivitet som arbetsgivare för att både behålla förare och locka till er nya
-    Se över anställningsformer och villkor för att förbättra möjligheten att kombinera yrke- och privatliv
-    Skapa förutsättningar och införskaffa hjälpmedel så att alla klarar av även de fysiskt tunga arbetsmoment som förekommer  

Läs TYAs Trendindikator Kompetensbehov i sin helhet. 

Lasse Holm, projektledare på TYA – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd som presenterade den senaste trendindikatorn för branschens kompetensbehov på Mittiamässan förra veckan.