Förslag om förlängd giltighetstid för YKB-intyg i EU

Förslag om förlängd giltighetstid för YKB-intyg i EU

Publicerad 2021-01-19 / 09:43 av Charlotta.Nilsson i YKB

Kommissionen har idag publicerat sitt förslag omnibus II, som förlänger giltigheten av körkort och vissa bevis inom vägtransporter som YKB.

Förslaget innebär bland annat att chaufförer vars YKB-intyg som gått/går ut mellan 1 sep 2020 – 30 apr 2021 förlängs med ytterligare i 7 månader. Förslaget gäller alltså retroaktivt från 1 september. Som situationen ser ut nu är det dock inte osannolikt att ett undantag till slutet på april är alldeles för kort. Medlemsländer har dock möjlighet att förlänga undantaget ytterligare 6 månader om läget kräver det.

Förslaget ska nu behandlas i parlamentet innan beslut tas.

Ni hittar förslaget här.

Samtidigt väntar vi på att Regeringens proposition om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis ska tas av riksdagen.