Headerbild OrbiGo

Förmånsavtal OrbiGo

Du har som medlem tillgång till Sveriges Åkeriföretag eget digitala kommunikationsnät som finns i plattformen OrbiGo. Plattformen gör det möjligt att utöver bil-till-bil-kommunikation, även kunna koppla upp sig i ett nät och utöka funktioner och täckning på stora ytor och mellan städer. Detta skapar både hög säkerhet effektivitet. Systemet har också en öppen standard vilket innebär att samverkan med t ex Sveriges Byggindustrier även är möjlig.

Bli medlem idag

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag så kommer du kunna läsa artiklar som denna, men även ta del av massor av andra tjänster och förmåner.

  • Fri juridisk rådgivning, manualer och avtalsmallar.
  • Branschanpassad utbildning med lärare som kan åkerinäringen.
  • Opinions- och påverkansarbete för bättre branschvillkor.
  • Fair Transport - en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.
Bli medlem idag