Förlängning av multilaterala avtalet angående antal fordon i en transportenhet

Publicerad 2021-12-13 / 12:30 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Det multilaterala avtalet M 304 om antalet fordon i en transportenhet har förlängts vilket innebär att kombinationerna påhängsvagn med dolly, påhängsvagn-kärra och link får fortsatt att användas för transport av farligt gods. Det är endast i de länder som skrivit på avtalet vilka kombinationerna får användas.

För att avtalet skall träda i kraft krävs att minst två ADR-medlemsländer undertecknar avtalet. Till dags datum (20220113) har även Norge och Finland undertecknat avtalet och M 342 innehåller inga förändringar och är giltigt till och med 16 december 2026. Den 17 december 2021 upphör det multilaterala avtalet M 304 att gälla.

Avtalet är påskrivet av Sveriges, Norge, Danmark, Finland och Spanien.

Länk till avtalet.