Förlängd möjlighet till stöd för elektrifiering

Förlängd möjlighet till stöd för elektrifiering

Publicerad 2023-03-17 / 13:34 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Det går att söka stöd ända till mars 2026 för den som vill genomföra pilotprojekt inom elektrifiering för tunga fordon. Det står klart efter att regeringen tagit beslut om att förlänga uppdragstiden för pilotstödet.

I februari förra året fick Energimyndigheten uppdraget från regeringen att hantera stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter. Samtidigt fick länsstyrelserna uppdraget att bistå Energimyndigheten i arbetet genom att bedöma de inkomna ansökningarna.

I budgetpropositionen för 2023 har regeringen avsatt pengar för den här satsningen även för 2024 och 2025 och nu har man förlängt uppdragstiden till 1 mars 2026. De medel som används ska tas från anslagen för laddinfrastruktur (1:10).

Även VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut, Naturvårdsverket, Trafikverket och Vinnova (Verket för innovationssystem) ska enligt uppdraget samverka i arbetet med stöd till elektrifieringspiloterna.

Läs mer hos regeringen.

Energimyndighetens uppdrag består av följande punkter:

  • Hantera ansökningar och lämna statligt stöd utifrån vad som följer av förordningen (2022:107) om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.
  • Främja samverkan, lärande och informationsspridning mellan regionala elektrifieringspiloterna som sökt och beviljats stöd i syfte att öka kunskapsspridningen om elektrifieringen av tunga transporter.
  • Informera potentiella sökanden om möjligheten att i viss omfattning inkludera aktiviteter för utveckling, test och demonstration samt kapacitetsuppbyggnad och kunskapsöverföring inom de regionala elektrifieringspiloterna, samt informera om synergier mellan dessa aktiviteter och utbyggnaden av infrastruktur.
  • Informera potentiella sökande om koppling till andra stöd för elektrifiering av tunga transporter.
  • Informera potentiella sökande om kommande ändringar i EU:s regler om statsstöd som kan kommat att påverka stödets omfattning.

Tidigare beviljade projekt inom regionala elektrifieringspiloter

Energimyndighetens hemsida kan du se vilka aktörer och platser som har beviljats stöd inom uppdraget regionala elektrifieringspiloter.