Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Publicerad 2021-01-21 / 07:41 av Charlotta.Nilsson i YKB

Regeringens proposition om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis har antagits av riksdagen. Detta ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2021 och upphör att gälla den 1 augusti 2021.

Beslutet innebär att yrkeskompetensbevis som skulle ha löpt ut under perioden 1 februari 2021 - 31 juli 2021 ska förlängas med 6 månader. För de yrkeskompetensbevis som löper ut under perioden 1 november 2020 - 31 januari 2021 undantas de från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.

Riksdagen riktade också tre tillkännagivanden, uppmaningar till regeringen som de enligt beslutet ska se över skyndsamt:

  • Möjligheten till dispens bör gälla hela 2021 i stället för under sex månader
  • Regeringen bör genomföra åtgärder för att det ska bli möjligt att öka antalet distanstimmar i fortbildningen
  • Regeringen bör se till att Transportstyrelsen skyndsamt hanterar ansökningar och ger tillstånd till utbildningsföretag som vill erbjuda fortbildningskurser för yrkesförare

Transportsystemet måste fungera och den enskilda chaufförer ska inte behöva komma i kläm. För att säkra Sveriges transportbehov under den pågående coronapandemin måste giltighetstiden för yrkesförares yrkeskompetensbevis förlängas. Anledningen är att pandemin gör det svårt att genomföra den fortbildning som förarna regelbundet måste gå för att förnya sitt yrkesbevis.

Läs beslutet.