Företagsförlagd YKB

Är ni mellan 15-30 personer på företaget som ska gå en YKB-kurs tjänar ni på att boka in en egen företagsförlagd YKB-kurs. Ni kommer både ner i pris och har större valfrihet till vilken dag ni vill förlägga kursen. 

Bli medlem idag

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag så kommer du kunna läsa artiklar som denna, men även ta del av massor av andra tjänster och förmåner.

  • Fri juridisk rådgivning, manualer och avtalsmallar.
  • Branschanpassad utbildning med lärare som kan åkerinäringen.
  • Opinions- och påverkansarbete för bättre branschvillkor.
  • Fair Transport - en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.
Bli medlem idag