Förenklingar föreslås kring kör- och vilotidsreglerna

Förenklingar föreslås kring kör- och vilotidsreglerna

Publicerad 2020-07-02 / 08:45 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportstyrelsen ska vara råd- och vägledande, kortare förflyttningar ska tillåtas och införande av en varningsprocess i sanktionssystemet. Detta är några av de förändringar som Tillväxtverket föreslår kring kör- och vilotidsreglerna.

Tillväxtverket har lämnat konkreta förslag på förenklingar för att åtgärda några av de problem och hinder som företag och organisationer uppfattar kring olika regler, administrativa processer och myndighetskontakter. Förbättringsförslagen ska stärka svenska företags konkurrenskraft genom förbättrade förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.

Kör- och vilotider inom transportområdet är en del i rapporten där förslag på förenklingar givits och vi på Sveriges Åkeriföretag har varit delaktiga i arbetet. 

De åtgärder som föreslås är: 

1.    Uppdrag åt Transportstyrelsen att vara råd- och vägledande i hur regelverket ska tillämpas genom att på sin webbplats

  • tillhandahålla mallar för hur dokumentationsarbetet ska utföras
  • ta fram en frågebank (FAQ)
  • tillhandahålla frågeformulär där transportföretagen kan ställa frågor till sakkunniga handläggare på myndigheten

2.    Det blir tillåtet att flytta ett fordon 2 km per dygn utan att det ska vara sanktionsgrundande. Förflyttningar ska omfatta förflyttningar på terminalen vid lastning/lossning, kortare körsträckor till tvätthall/service och liknande.

3.    Inför ett sanktionssystem med möjlighet att, per företagskontroll, få:

  • en varning 
  • en varning med föreläggande om vite (där företaget föreläggs att åtgärda brister inom en viss tidsram)
  • en sanktionsavgift
  • ingen åtgärd

Regeringsuppdrag är många gånger ett första steg till en förändring och utredningar som detta lyfter på ett bra sätt fram både problembilder och förbättringsförslag. 

Läs Tillväxtverkets rapport.