Föreningsårsmöte i Sveriges Åkeriföretag Gävleborg den 13 mars

Publicerad 2024-02-22 / 15:52 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Sveriges Åkeriföretag Gävleborg/Gävleborgs Åkeriservice AB bjuder in till föreningsårsmöte/stämma enligt nedan:
Datum:  Onsdag 13 mars
Tid:  18.00
Plats: Scandic Gävle Väst
 
Mötet kommer att vara ett s.k. hybridmöte, med möjlighet att även delta digitalt via Teams.

För er som kommer till Scandic Väst kommer vi att avrunda årsmötet med en bit mat.

Rösträtt vid mötet har den som vid tidpunkten för mötet fullgjort sina skyldigheter till föreningen och Sveriges Åkeriföretag. Varje medlem har minst en röst. Enskild rösträtt genom ombud är begränsad så att medlem endast får företräda en annan medlem. Styrelseledamot har rösträtt, dock inte i frågor som rör förvaltningen för tiden från föregående möte.

Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt är med och utnyttjar sin möjlighet att forma och tycka till om föreningens/servicebolagets arbete, därför kommer alla årsmötesdeltagare att erhålla en Trisslott!

Vid mötet kommer också representanter för Trygg-Hansa och Circle K att medverka med kort information om aktualiteter.

För den som önskar ta del av resultat- och balansrapport samt övriga handlingar innan mötet - kontakta margareta.holmstrom@akeri.se eller 010-510 54 14.

Anmälan
Anmäl ditt deltagande till margareta.holmstrom@akeri.se senast den 8 mars.
För dig som vill delta digitalt, kommer en Teamsinbjudan att skickas ut dagen innan mötet.

VÄLKOMMEN!

Styrelsen för Sveriges Åkeriföretag Gävleborg