Förbered dig för Brexit

Förbered dig för Brexit

Publicerad 2020-09-14 / 10:42 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

För att förbereda sig effektivt för Brexit har holländska intressenter som är involverade i Brexit, inklusive den holländska branschorganisationen för transport och logistik - TLN, inlett en minikampanj för att informera allmänheten om förfarandena för transport till Storbritannien från och med den 1 januari 2021.

En digital förhandsanmälan av tulldokument kommer att vara obligatorisk vid alla färjeterminaler och de flesta närsjöterminaler. Utan denna förhandsanmälan kommer inte lastbilen in i färjeterminaler utan kommer att omdirigeras till parkeringsplatser.

Bifogad hittar du information på engelska och tyska och en YouTube-video om hur transport till Storbritannien kommer att fungera från och med den 1 januari 2021.

Holländsk webbplats med information om Brexit:

The YouTube movie in both languages: 

A short outline of the five steps to be taken: