Tillståndsmätning 2019 Rapport Gods och sociala villkor

Förares sociala villkor utreds i rapport

Publicerad 2019-10-23 / 16:08 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportstyrelsen har idag publicerat en rapport om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken avseende gods. Det är första gången sedan mätningarna startade som man även undersökt förarnas sociala villkor.

Slutsatserna stödjer verkligen behovet av reformer enligt mobilitetspaketet. Det stärker även behovet av våra medlemsföretags initiativ Fair Transport

Rapporten visar bland annat att:

✔ Regelefterlevnaden bland lastbilsförare ökar när det gäller körkort och nykterhet.

✔ Efterlevnaden av kör- och vilotidsreglerna fortsätter att förbättras liksom efterlevnaden gällande lastsäkring. Här ses dock en "oroväckande" skillnad mellan svenska och utländska förare.

✔ Gällande hastighetsefterlevnaden brister nåde svenska och utländska förare.

✔ Rapporten visar på stora löneskillnader mellan svenska och utländska förare samt antalet övernattningar.

Här kan ni läsa Transportstyrelsens nyhet och kommentarer.
Läs Transportstyrelsens rapporten: Tillståndsmätning 2019 Rapport Gods och sociala villkor.