Förändringar för YKB-intygen

Publicerad 2021-03-03 / 19:17 av Charlotta.Nilsson i YKB

Från 6:e mars gäller nya regler för giltighetstiden för yrkeskompetensbevis. Då träder den gemensamma EU-förordningen Omnibus II i kraft. Den innebär att yrkeskompetensbevis som gick ut mellan den 1 september 2020 till och med den 30 juni 2021 förlängs med tio månader. Omnibus II är en förlängning av Omnibus 1.

Omnibus 1 trädde ikraft 4:e juni 2020. Det gav en tillfällig förlängning av YKB bevis som gick ut mellan 1:a februari till 31:e augusti 2020 en förlängning om 7 månader. Denna förlängning gällde från utgångsdatumet och framåt.

Omnibus II börjar gälla lördag 6:e mars 2021. Den innebär att yrkeskompetensbevis som gick ut mellan den 1 september 2020 till och med den 30 juni 2021 förlängs med tio månader. Det innebär att vårt svenska undantag nu kommer försvinna och ersättas med Omnibus II.

YKB bevis som ligger inom ramen av Omnibus 1 kommer att kunna använda sig av Omnibus II, med vissa regleringar. Det förutsätter att ditt YKB bevis omfattats av Omnibus 1 och går ut i perioderna som redovisas nedan som ligger i Omnibus II:

  • De YKB bevis som tillfälligt är förlängda enligt Omnibus 1 och går ut mellan perioden 1 september 2020 till 31 december 2020 förlängs till 30 juni 2021.
  • De YKB bevis som tillfälligt är förlängda enligt Omnibus 1 och går ut 1 januari 2021 till 30 juni 2021 förlängs ytterligare 6 månader.