felaktigt inmatade färdskrivare

Felprogrammerad färdskrivare – en kostsam historia?

Publicerad 2019-09-13 / 10:46 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Sveriges åkeriföretags jurister har under det senaste året uppmärksammat ett ökat inflöde av kör- och vilotidsärenden gällande sanktionsavgift för att felaktiga data har programmerats in i färdskrivaren. 

Tre typfall är identifierade:

  • UTC-tiden i färdskrivare angivits felaktigt 
  • Landskoden stämmer inte 
  • Felaktigt registreringsnummer i färdskrivaren

Problemet i dessa fall är att felaktigt inmatade grunddata i färdskrivaren utgör grund för sanktionsavgift för överträdelse H6 ”Färdskrivaren fungerar inte korrekt” som sanktioneras för med 4 000 kr per överträdelse. 

Uppgifter om UTC-tid, landskod och registreringsnummer ska matas in korrekt vid första installationen av färdskrivaren. I vissa fall tycks verkstäderna missat detta. Det tycks också missas av verkstäderna vid den periodiska besiktningen av färdskrivaren som ska ske vartannat år.  

Vår rekommendation till dig
Det går att upptäcka felet genom de privata analysverktyg som finns på marknaden, exempelvis IDHA eller Optac3. Vi vill därför vädja till våra medlemmar att ni måste vara extra vaksamma vid köp av nya fordon och efter periodiska besiktningar. Kontrollera gärna att dessa grunduppgifter stämmer för färdskrivaren trots att färdskrivaren har genomgått en besiktning utan anmärkning. 

På rent juridiska grunder så friar dessvärre inte verkstädernas slarv i dessa avseenden ett åkeri från sanktionsavgift. Det kan dock bedömas utgöra en förmildrande omständighet som medför en nedsättning av sanktionsavgiften. Det går därför inte som åkeriföretag att fullt ut freda sig från sanktionsavgifter genom att utpeka verkstaden eller återförsäljaren som ansvarig.  

Vi anser att detta blottar en allvarlig brist i regelverket. Nämligen verkstädernas och återförsäljarnas ansvar för att färdskrivaren levereras i korrekt och kalibrerat skick. Det är verkstäderna, återförsäljarna och tillverkarna som i första hand måste kunna garantera att en färdskrivare fungerar korrekt i alla avseenden när en ny färdskrivare installeras eller för den delen när en färdskrivare genomgår en besiktning. Sveriges Åkeriföretag ser därför inte någon rimlig motivering till att detta ansvar ska landa hos åkeriet utan ansvar bör rimligen utkrävas av den som har monterat eller besiktat färdskrivaren. 

Om ni är föremål för en företags- eller vägkontroll där det visar sig att detta problem har uppdagats så ber vi er i första hand att vända er till vår juridikavdelning för rådgivning i ärendet.