Får vi se en elväg utanför Örebro?

Publicerad 2018-12-20 / 13:24 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Region Örebro län samordnar frågan om att få första pilotprojektet om elväg till Örebro. En elväg som förväntas bli 25-30 km i båda riktningarna. Planen är att den ska förläggas mellan Örebro och ända ner till Brändåsen.

På mötet i Örebro den 10 december träffades flertalet aktörer; Siemens, EON, Trafikverket, Sveriges Åkeriföretag samt ett antal åkeriföretag, för att ta del av information om vad som är på gång. Projektet bygger på att Trafikverket lägger 300 miljoner kronor och den privata sidan exv EON och Siemens ska lägga lika mycket. 

Enligt Siemens är det tekniken som bygger på konduktiv el via luften mest mogen att testas i stor skala. Det är samma teknik som idag testats utanför Sandviken. 
Enligt Trafikverket kommer demonstrationsprojektet som idag testats utanför Rosersberg(Arlanda) att utvärderas under våren. Detta demoprojekt bygger på teknik där man hämtar el från vägbanan istället för luften. 

Drivlinan finns redan utvecklad för att lösa framdriften 
Scania tror att de har kommersiella lösningar gällande elvägsteknik för lastbilar runt 2022-2023. Lastbilar ska kunna beställas med utrustning som innebär att de är förberedda med teknik för elväg, detta om köparen tror att lastbilen inom kort kommer att köra på en väg som kan tillhandahålla el för framdrivningen. Paketeringen av den här typen av lastbilar kan se annorlunda ut än den traditionellt ser ut idag. Om cirka ett år tror Scania att man tydligare kan presentera siffror runt hur en fordonsinvestering kan se ut. Ett alternativ skulle kunna vara att leasa utrustningen från Scania.

En viktig faktor är hur lång avskrivningstid en elväg har. Alltså när går elvägen ihop ekonomiskt? Enligt konsultbyrån RISE behöver 382 lastbilar trafikera elvägen minst 60 % av sin totala körsträcka. Det är oklart exakt hur många mil det handlar om. Avskrivningstiden på elinfrastrukturen sägs idag vara 40 år. Det finns fortfarande frågor kvar att reda ut gällande elvägar innan man vet hur detta i praktiken kommer att se ut. 

Vi från Sveriges Åkeriföretag har framfört många olika synpunkter som bör beaktas i projektet med utgångspunkt från åkerinäringen. Följande är nog det viktigaste: långsiktighet i tekniken, förutsägbarhet om var utbyggnad kommer, eltekniken är konkurrenskraftig och att infrastrukturen är utbyggd på en stor del av det viktigaste vägnätet.

Mer information kommer i denna fråga. Planerad driftstart för pilotprojektet är 2021.