Får vi använda GPS-positioneringsuppgifter för att övervaka våra anställdas arbetstider?

Som huvudregel lyder svaret nej. En arbetsgivare kan inte utan vidare nyttja positioneringsuppgifter i syfte att övervaka anställdas arbetstider. 

Det förekommer situationer där medlemsföretaget kan ha skälig misstanke om att en anställd inte sköter sin arbetstid. I vissa undantagsfall kan det då vara berättigat att medlemsföretaget i sådant fall framledes övervakar och granskar den anställdes arbetstider för att utreda misstanken. 

Vid sådana fall måste dock arbetstagaren tydligt informeras om detta och det måste som nämnt baseras på en skälig misstanke om att den anställde tidigare inte har skött sina arbetstider. Det krävs alltså ett visst mått av bevisning från arbetsgivarens sida innan någon övervakning över den anställde kan påbörjas. Det kan även föreligga en förhandlingsskyldighet med den anställdes fackförbund som ska fullgöras innan en sådan övervakning påbörjas. 

Eftersom huvudregeln är nej  råder därför Sveriges Åkeriföretag våra medlemmar att kontakta vår juridikavdelning om de har ytterligare funderingar i frågan. 
 

Visa alla