Fanns det inte redan en Visselblåsarlag i Sverige?

Helt riktigt. Denna nya lag är således ny på så sätt att den avser genomförande av ett EU-direktiv för en harmonisering av regelverket inom EU. Det som är nytt är vissa benämningar samt krav på införande av intern rapporteringskanal dit visselblåsare ska kunna vända sig med sina tips/avslöjanden.
 

Visa alla