Header Fair transport nyhet

Fair Transport 2.0 - Från ställningstagande till åtagande

Publicerad 2018-07-09 / 20:15 av Gäst i

80 % av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra ord fyller åkerinäringen en oerhört viktig funktion. Som en så stor och viktig aktör har vi också ett stort och viktigt ansvar – för miljön, för trafiksäkerheten och för våra medarbetare. Därför utvecklar vi nu vårt hållbara erbjudande. Fair Transport går från ställningstagande till åtagande.

Tanken är enkel: Köper du en Fair Transport i framtiden köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

 

En bra utgångspunkt

Fair Transport lanserades för att lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Ställningstagandet har nått stor genomslagskraft både bland medlemmar och transportköpare. Satsningen har också väckt uppmärksamhet utomlands.

Höjda krav och förväntningar

För att Fair Transport ska växa, tas på allvar och därmed bidra till verklig förändring krävs ett tydligare innehåll och en viss kravställan. Fair Transport måste leva upp till de förväntningar som ställs, både från transportköpare och omvärlden.

 

Översikt Fair Transport

 

Medlemmarnas syn: Nödvändig förnyelse

Det ställningstagande som lanserades 2014 är idag snarare en hygienfaktor. Och kraven på ett hållbart agerande kommer knappast att minska. Tiden har hunnit ifatt oss och ska Fair Transport överleva krävs både utveckling och förnyelse. Önskemålen kommer från de egna leden.

En hållbar affär

Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats. Detta innebär att transportsäljande företag levererar ett hållbarhetslöfte som påvisas genom löpande uppföljning. Detta sammanställs i en hållbarhetsredovisning som redovisas öppet på en gemensam webbplats. Denna webbplats blir en säljkanal för anslutna företag. Webbplatsen blir även en plattform för försäljning, medlemsstöd, utbildning och opinionsbildning. 

 

Fair Transport

 

Genom att redovisa vårt hållbarhetsarbete och förklara att hållbara transporter också ställer krav på en hållbar affär blir Fair Transport en kraftfull produkt. Så utvecklar vi vår bransch!