Header Tanktransportdagen

Tanktransportdagen

Tanktransportdagen är ett populärt evenemang som Sveriges Åkeriföretag arrangerar vartannat år. Tanktransportdagen genomfördes senast 11-12 april 2019.

Vi avvaktar situationen med Covid-19 innan vi bokar in nästa Tanktransportdag.

 

Material från 2019 års arrangemnag

I nedanstående artikel hittar ni information och presentationer från Tanktransportdagen 2019.