Header Tanktransportdagen

Tanktransportdagen

För alla som utför transporter med tank- och bulkfordon är det av största vikt att hålla sig uppdaterad om alla de höga säkerhets- och miljökrav som ställs på både företag och personal. Sveriges Åkeriföretags nätverk Tank och bulk bevakar och arbetar med utveckling inom området. Vartannat år träffas vi dessutom vid den populära konferensen Tanktransportdagen. 

Tanktransportdagen arrangerades senast den 19-20 april 2023. Nästa arrangemang sker 2025.

Material från tidigare arrangemang

I nedanstående artiklar hittar ni information och föreläsarpresentationer från de två senaste Tanktransportdagarna 2023 respektive 2019.