Headerbild Renhållarträffen

Renhållarträffen

Renhållarträffen är till för åkeriföretag och kommuner sysselsatta med renhållningsfrågor.

Sveriges Åkeriföretags renhållarträff har anor sedan 1960-talet och enligt traditionen äger träffen rum sista fredagen i november varje år. Renhållarträffen består av två delar: Konferensen på dagen och därefter festmiddag på Grand Hotel i Stockholm. 

Renhållarträffen är numera Återvinningsdagen! 
Efter 51 år med Renhållarträffen i slutet på november varje år, samarbetar vi nu med Återvinningsindustrierna och Återvinningsgalan. 

Jacob Hartman Berger

Kontakta mig i frågor gällande Renhållarträffen/Återvinningsdagen
Regionchef
010 - 510 54 04
jacob.hartman@akeri.se

dd