Elmia Lastbil 2022

Elmia Lastbil 2022

Den 24-27 aug 2022 genomfördes äntligen Elmia Lastbil. Sveriges Åkeriföretag finns självklart på plats med både monter D03:49 och som ansvarig för mässans seminarie- och panelprogram. Missade ni något panelsamtal eller ett seminarie hittar ni inspelningarna här. 

 • Utrullning av ellastbilar i större skala – vilka nya utmaningar har vi? Titta nu.
 • EU:s Mobilitetspaket på riktigt. Titta nu.
 • Ohållbart om hållbara drivmedel. Titta nu.
 • Politisk debatt: Vägval och färdplan för åkerinäringen. Titta nu.
 • Med eller utan förare vid ratten? Titta nu.
 • Kör- och vilotider – ångest eller kontroll? Titta nu.
 • Framtidens elektrifierade transportsystem – hur kommer vi dit? Titta nu.
 • Tung omställning för en tung bransch – hur gör vi den tillsammans? Titta nu.
 • Skillnad som märks: Fair Transport. Titta nu. Titta nu.
 • Vägunderhåll från norr till söder. Titta nu.
 • Hur får vi ut längre och tyngre ekipage på våra vägar? Titta nu.
 • Kostnadsökningar för åkerinäringen med omvärldshändelser i backspegeln. Titta nu.
 • Dispenstransporter. Titta nu.
 • Vad händer med den traditionella macken när nya drivmedel utvecklas? Titta nu.
 • Politisk debatt: Valfrågor direkt från branschen. Titta nu.