Header Årsmöte

Årsmöte 2021

Välkommen att delta på Sveriges Åkeriföretags centrala årsmöte som genomförs digitalt den 6 maj 2021 kl 18. 

Även i år kommer vi att genomföra Sveriges Åkeriföretags centrala årsmöte digitalt.
Alla medlemmar är välkomna att delta den 6 maj kl 18.00.
Se videohälsningen och inbjudan från VD Rickard Gegö och ordförande Mikael Nilsson här ovan.

Mellan kl 18 och 19 bjuder vi på en timmes inspiration. Själva årsmötet pågår ca kl 19-20. 
Du får en kort uppdatering om Sveriges Åkeriföretags arbete och får ta del av branschnyheter. Så ta chansen att påverka diskussioner och beslut under årsmötesförhandlingarna. Varje medlem är viktig, så anmäl dig och engagera dig i arbetet för en hållbar och lönsam åkerinäring. Du är även välkommen att bara lyssna. Alla medlemmar är välkomna att delta men anmälan krävs senast 19 april. Se nedan.

VAR, NÄR OCH HUR 

Torsdag 6 maj kl 18-20 på valfri plats där du kan sitta ostört.

Vi kommer att använda Microsoft Teams som verktyg, som många förtroendevalda redan är bekanta med. Vi guidar dig med tekniken så att det blir enkelt att delta. Det är möjligt att ansluta till mötet genom att ringa in. Information samt årsmötesmaterial skickas via e-post till alla anmälda två veckor innan mötet. Önskar du få årsmötesmaterialet i pappersform får du meddela det till arsmote@akeri.se.

ANMÄLAN 

OBS! Eftersom du behöver få en länk till mötet, instruktioner samt årsmöteshandlingar är anmälan obligatoriskt och görs via mail till arsmote@akeri.se senast 19 april. Vänligen respektera anmälningstiden. Viktigt att tänka på: anmäl dig från den mailadress som du vill få möteslänken till. Du kan även anmäla dig via vår webbokning men tänk även där på att uppge rätt mailadress. 

TESTMÖTE ONSDAG 28 APRIL KL 10.00

Du har möjlighet att ansluta till ett testmöte veckan innan för att testa att din teknik fungerar och få support vid behov. Det är drop in mellan kl 10 och 11. Du behöver bara stanna under den tid som krävs för att du ska se att din egen teknik fungerar med ljud och bild. Om du inte är van vid Teams rekommenderas att du använder detta tillfälle för att undvika att tekniska bekymmer tar tid från årsmötet den 6 maj. Länk till testmötet skickas ut i separat mail till alla som anmält sig till årsmötet. Du behöver alltså inte anmäla dig till testmötet men notera i din kalender: onsdag 28 april kl 10-11.

Vi kommer med anledning av mötets form inte att dela ut Stora Åkeripriset i år.

Väl mött på digitalt vis! 
önskar styrelsen för Sveriges Åkeriföretag

Vi ser extra mycket fram emot nästa års planerade årsmöte som vi avser att genomföra på sedvanligt sätt och där vi kan träffas på Steam hotell i Västerås den 12 maj 2022.

FORMALIA

Sista motionsdag är den 7 mars 2021.
Motioner: Enligt § 7, Mom 1-3 i Sveriges Åkeriföretags stadgar från 2011 skall medlem som önskar få fråga till behandling av årsmötet först hänskjuta frågan till sin åkeriförening. Om åkeriföreningen inte biträder den inkomna frågan får medlemmen personlig motionsrätt. I övrigt har åkeriföreningen motionsrätt.
Motion ska vara Sveriges Åkeriföretag (huvudkontoret) tillhanda senast 60 dagar före årsmötet. Åkeriföreningarna utser ombud till årsmötet där varje ombud får en röst.

Varmt välkommen!

 

Fotnot

Varje år håller vi årsmöten. På våren arrangerar våra tolv åkeriföreningar var sitt årsmöte. Där utser man den regionala åkeriföreningens ombud som har rösträtt på det centrala årsmötet. En torsdag i maj arrangeras sedan det centrala årsmötet för Sveriges Åkeriföretag och platsen varierar från år till år. På grund av pandemin kunde Sveriges Åkeriföretag Mitt inte vara värd för mötet på fysisk plats som var planerat på Steam hotell i Västerås, både år 2020 och 2021. Vi ser extra mycket fram emot 2022 års planerade årsmöte som vi avser att genomföra på sedvanligt sätt och där vi kan träffas på Steam hotell i Västerås den 12 maj 2022.