bild röstkort

Sveriges Åkeriföretags årsmöte

Vi har nu genomfört Sveriges Åkeriföretags centrala årsmöte 2023 med glädjande nog över 200 deltagare. ABC-åkarna, åkeriföreningen för Stockholms och Uppsala län var värd och bjöd på strålande sol i vår vackra huvudstad Stockholm den 5 maj 2023. 

Det var första gången vi samlade hela landets förtroendevalda till en konferens på detta sätt. Det utbyte som konferensen gav oss och efter den positiva respons vi fått känns det självklart att vi bjuder in till en sådan dag även nästa år.

Boka in datumet i kalendern för 2024 års årsmöte. En del i dessa arrangemang är att de regionala föreningarna får vara värd för det centrala årsmötet och charmen i att få se olika delar av landet som man kanske inte besöker annars. År 2024 välkomnar Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland alla förtroendevalda, medlemmar, samarbetspartners och externa gäster till Elite Stora hotellet i Jönköping den 23-25 maj 2024. Vi tar fasta på att många tyckte att det blev lättare att lämna sin verksamhet när årsmötet låg på en fredag. Därför ser det preliminära programmet ut som följer för 2024 års årsmöte:

Torsdag 23 maj 2024
Resor till Jönköping
15-17 Möjlighet för regionala föreningsstyrelsemöten
19.30 Gemensam middag på kvällen

Fredag 24 maj 
9-12 Konferens för förtroendevalda
12-13.30 Lunch
13.30-17 Årsmöte
19.30 Gemensam middag med underhållning

Lördag 25 maj 
Föreningen Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland bjuder in till aktivitet
Hemresor - eller så stannar ni en natt till i mån av plats på hotellet

Inbjudan kommer att gå ut i början av 2024 och anmälan öppnar någon gång i februari så det går inte att boka in sig riktigt ännu.

Stort tack till alla som deltog i Stockholm! Nu fortsätter vi framåt!

 

VEM FÅR KOMMA?

Alla medlemmar är välkomna! På våra centrala årsmöten blir du alltid uppdaterad om Sveriges Åkeriföretags arbete och får ta del av branschnyheter. Detta är ett bra tillfälle för dig som medlem att påverka diskussioner och beslut under årsmötesförhandlingarna. Varje medlem är viktig så delta och engagera dig i arbetet för en hållbar och lönsam åkerinäring. Du är även välkommen att bara lyssna och träffa branschkollegor. 
 

FORMALIA

Motioner: Enligt § 7, Mom 1-3 i Sveriges Åkeriföretags stadgar från 2011 skall medlem som önskar få fråga till behandling av årsmötet först hänskjuta frågan till sin åkeriförening. Om åkeriföreningen inte biträder den inkomna frågan får medlemmen personlig motionsrätt. I övrigt har åkeriföreningen motionsrätt.
Motion ska vara Sveriges Åkeriföretag (huvudkontoret) tillhanda senast 60 dagar före årsmötet. Åkeriföreningarna utser ombud till årsmötet där varje ombud får en röst.

 

Fotnot

Varje år håller vi årsmöten. På våren arrangerar våra tolv åkeriföreningar var sitt årsmöte. Där utser man den regionala åkeriföreningens ombud som har rösträtt på det centrala årsmötet. Sedan arrangeras det centrala årsmötet för Sveriges Åkeriföretag i maj. Platsen varierar från år till år.