Header Årsmöte

Årsmöte 2022

Välkommen att delta på Sveriges Åkeriföretags centrala årsmöte som planeras att genomföras på Steam Hotel i Västerås den 12 maj 2022. 

Alla medlemmar är välkomna att delta och mer information om mötet samt anmälan kommer att läggas upp på denna sida. 

På våra centrala årsmöten blir du alltid uppdaterad om Sveriges Åkeriföretags arbete och får ta del av branschnyheter. Detta är ett bra tillfälle för dig som medlem att påverka diskussioner och beslut under årsmötesförhandlingarna. Varje medlem är viktig så delta och engagera dig i arbetet för en hållbar och lönsam åkerinäring. Du är även välkommen att bara lyssna. 

VAR, NÄR OCH HUR 

Torsdag 12 maj på Steam Hotel i Västerås.

 

ANMÄLAN 

Information läggs ut här när anmälan har öppnat. Anmälan krävs för samtliga deltagare.

 

Vi hoppas att få se många medlemmar på plats i Västerås 2022. Varmt välkommen!
/styrelsen för Sveriges Åkeriföretag

 

FORMALIA

Sista motionsdag är den 12 mars 2022.
Motioner: Enligt § 7, Mom 1-3 i Sveriges Åkeriföretags stadgar från 2011 skall medlem som önskar få fråga till behandling av årsmötet först hänskjuta frågan till sin åkeriförening. Om åkeriföreningen inte biträder den inkomna frågan får medlemmen personlig motionsrätt. I övrigt har åkeriföreningen motionsrätt.
Motion ska vara Sveriges Åkeriföretag (huvudkontoret) tillhanda senast 60 dagar före årsmötet. Åkeriföreningarna utser ombud till årsmötet där varje ombud får en röst.

 

Fotnot

Varje år håller vi årsmöten. På våren arrangerar våra tolv åkeriföreningar var sitt årsmöte. Där utser man den regionala åkeriföreningens ombud som har rösträtt på det centrala årsmötet. En torsdag i maj arrangeras sedan det centrala årsmötet för Sveriges Åkeriföretag och platsen varierar från år till år. På grund av pandemin kunde Sveriges Åkeriföretag Mitt inte vara värd för mötet på fysisk plats som var planerat på Steam hotell i Västerås, både år 2020 och 2021. Vi ser extra mycket fram emot 2022 års planerade årsmöte som vi avser att genomföra på sedvanligt sätt och där vi kan träffas på Steam hotell i Västerås den 12 maj 2022.