Headerbild Almedalen

Almedalen

Sveriges Åkeriföretag var i Almedalen år 2019 med fem tjänstepersoner. Vi hade många möten och samtal och träffade flera medlemmar på plats. Fordonsbeskattning, biodrivmedel, laddinfrastruktur och elektrifiering av transportsektorn samt framtidens ledarskap var några av de frågor vi specifikt riktade in oss på.

2020 ställdes Almedalen in på grund av Covid-19. Av samma anledning kommer inte Sveriges Åkeriföretag att delta på ett eventuellt Almedalen 2021.