Headerbild Almedalen

Almedalen

Sveriges Åkeriföretag är i Almedalen med ett antal experter. Vi kan åkerinäringen och transporter och är tillgängliga som paneldeltagare och i samtal. Vi är också gärna moderatorer eller knepiga frågeställare.

Vi pratar gärna om allt från kontroller och kompetensförsörjning till klimat och fossilfrihet, och förstås hur vi som bransch vill ta ansvar med Fair Transport.

Vi ses på Almedalen 2023.