EU och internationella transporter

Även om vårt medlemskap i EU inneburit många förenklingar finns fortfarande många olikheter vad gäller fordonens tillåtna vikter och dimensioner, perioder med körförbud, vägar med avgifter, krav på dispenser och mycket annat.

Bli medlem idag

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag så kommer du kunna läsa artiklar som denna, men även ta del av massor av andra tjänster och förmåner.

  • Fri juridisk rådgivning, manualer och avtalsmallar.
  • Branschanpassad utbildning med lärare som kan åkerinäringen.
  • Opinions- och påverkansarbete för bättre branschvillkor.
  • Fair Transport - en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.
Bli medlem idag