EU beviljar 1 års fortsatt skattebefrielse för biobränsle.

Publicerad 2020-10-12 / 12:58 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sverige har ansökt hos EU om förlängd skattebefrielse under 2021 för höginblandat biobränsle vilket nu har beviljats av EU. Syftet är att skattebefrielsen skall öka användningen av biodrivmedel och därigenom minska utsläpp av växthusgaser.

Sveriges Åkeriföretag välkomnar beslutet som möjliggör fortsatt användning under hela 2021 av skattebefriad HVO så att godstransporter på väg fortsatt kan genomföras utan utsläpp av växthusgaser. Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag har varit på plats hos EU kommissionen i Bryssel för att diskutera varför detta beslut var nödvändigt.

Det pågår också en översyn i EU av statsstödsreglerna samt energiskattedirektivet och vi hoppas att revisionerna skall leda till att det också i framtiden blir en fortsatt möjlighet till skattebefrielse för höginblandade rena biobränslen.
 

Kontakt