bild rastplts

Enkät om rastplatser i Norden

Publicerad 2023-09-27 / 10:55 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Tillsammans med åkerinäringens branschorganisationer i de nordiska länderna tar vi in underlag om rastplatser i Norden i en gemensam enkät. Syftet är att påverka till bra rastplatser, omkopplingsplatser och parkeringsplatser för yrkesmässig tung godstrafik på väg.

Genom att svara på denna enkät medverkar du till arbetet att förbättra möjligheterna till effektivisering av godstransporter på väg och bättre arbetsvillkor för lastbilsförare.

Målgrupp
Enkäten riktar sig främst till dig som kör långväga eller regional distribution i hela Norden och nyttjar platser för rast, dygnsvila samt omkoppling av lastbärare.

Hjälp oss sprida enkäten
Hjälp oss sprida enkäten i era kanaler och till era förare. Ju högre svarsfrekvens desto bättre blir underlaget för framtida påverkan.

Enkäten
Länk till enkäten.

Frågor
Eventuella frågor om enkäten skickas till Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag
 
Deltagande branschorganisationer
Sveriges Åkeriföretag 
Danske Vognmænd 
ITD 
Norges Lastebileier Forbund 
Finlands Transport och Logistik