enkät

Enkät om outnyttjad transportkapacitet

Publicerad 2020-05-20 / 10:29 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Tillsammans med Chalmers i Göteborg deltar vi i ett projekt om outnyttjad transportkapacitet. Vi kommer nu att fördjupa oss i hur åkeriföretag arbetar med uppföljning i delar av sin verksamhet och ber er svara på en kortare digital enkät. 

Enkäten skickas ut inom ramen för projektet USECAP ("Utnyttja befintlig överkapacitet i transportsystem för ökad energieffektivitet") vilket syftar att identifiera vilka Key Performance Indicators (KPI:er) samlas av transportörer och delas med andra aktörerna för att förbättra transporteffektivitet. KPI:er, eller nyckeltal, möjliggör mätning av prestanda.

Enkäten går ut till transportörer som åkerier, lastbilcentraler och speditörer. Det tar ungefär 7-10 minuter att svara på frågorna. Svaren ska hjälpa logistikforskare vid Chalmers Industriteknik att förstå hur transportörer mäter prestanda och hur dem delar informationer med andra aktörer. 
 
Länk till enkäten. 
 
Har ni några frågor om enkäten får ni gärna kontakta Jessica Wehner på Chalmers Industriteknik -jessica.wehner@chalmersindustriteknik.se, 070 842 55 96.

Kontaktperson hos Sveriges Åkeriföretag är Ingemar Resare, 010-510 54 00.