Logga åkeribarometern

Enkät - Åkeribarometern 2024

Publicerad 2024-03-14 / 09:28 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

För att få en uppfattning om konjunkturläget och arbetet mot en fossilfri åkerinäring kommer Sveriges Åkeriföretag två gånger per år, med start våren 2024, att gå ut med denna enkätundersökning till våra medlemsföretag, Åkeribarometern har sammanställts tidigare av oss och vi ser nu ett behov av att återuppta denna.

I undersökningen bedömer svarspersonerna situationen för det egna företaget sex månader bakåt och sex månader framåt beroende på fråga. I underlaget till Åkeribarometern ställs även frågor rörande efterfrågan, investeringar, lönsamhet, personalstyrka och arbetet mot en fossilfri åkerinäring.

Syfte
Syftet med Åkeribarometern är att följa trender och utvecklingen inom åkerinäringen över tid.

Målgrupp för enkäten
Målgruppen för Åkeribarometern är samtliga medlemmar i Sveriges Åkeriföretag.  

Om enkäten
Enkäten är uppdelad i 4 delar:
Del 1, Grunduppgifter
Del 2, Jämförelser över tid och förväntade prognoser
Del 3, Lönsamhet, beläggning och investeringar
Del 4, Hållbarhet och omställning

Ni är anonyma i era svar.

Enkäten kommer att sammanställas och göras tillgänglig för alla medlemsföretag.

LÄNK till enkäten.

Sista svarsdag
Sista svarsdag är torsdag 28 mars.

Frågor
Frågor om undersökningen eller enkäten ställs till charlotta.nilsson@akeri.se

Tack för att ni tar er tid att svara. Vi vet att ni får en del enkäter skickade till er men era svar är viktiga.