En svensk vägtull måste stärka svensk åkerinäring

En svensk vägtull måste stärka svensk åkerinäring

Publicerad 2022-10-07 / 10:41 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Vi har svarat på en regeringens remiss om miljöstyrande system för godstransporter på väg. I remissvaret föreslår vi att en avståndsbaserad avgift (vägtull), tillsammans med en skatteväxling, bör ersätta den nuvarande tidsbaserade vägavgiften. Men först måste kompletterande utredningar och en detaljutformning av en vägtull för godstransporter på väg göras. Den nuvarande utrednings förlag har tyvärr flera brister vilket gör det svårt att bedöma konsekvenser och olika typer av differentieringar. Dessutom är utredningens direktiv för avgränsande och saknar krav på en helhetssyn om vägtrafikens samtliga skatter, avgifter och vägtullar. 

I remissvaret trycker vi bland annat på att: 

  • En skatteväxling mot vägtull bör utformas så att den varaktigt stärker svensk åkerinärings konkurrenskraft gentemot utländska åkeriföretag som kör godstransporter på väg i Sverige.
  • Drivmedelsskatter i Sverige bör för yrkesmässig godstrafik på väg i första hand inte vara högre än EU mininivå. Alternativt bör en högre nivå än EU mininivå återbetalas med restitution till yrkesmässig godstrafik på väg.
  • Tunga lastbilar utan draganordning för påhängsvagn bör beskattas (vägtull) men inte högre än upp till 32 tons totalvikt. Släpvagnar och påhängsvagnar oberoende av totalvikt och antal hjulaxlar bör undantas från vägtull eftersom dessa medverkar till väsentlig effektivisering av vägtrafik som minskar negativ påverkan inklusive en minskning av emissioner i relativa tal.
  • Differentiering utifrån fordonsegenskaper bör förenklas till de egenskaper som långvarigt har betydelse för utveckling av vägtrafiksystemet.

Läs hela vårt remissvar här.