En nationell lösning för YKB är nära

Publicerad 2020-12-11 / 08:18 av Charlotta.Nilsson i YKB

Vårt senaste möte med Trafikutskottet bar frukt. Nu finns en remiss som ger oss det andrum som behövs. Regeringen föreslår både en förlängning av giltighetstiden för intygen, att fortbildningen i sin helhet ska kunna genomföras digitalt och att utbildningsplanen kan anpassas under perioden för de digitala utbildningarna.

Infrastrukturdepartementet har remitterat ett förslag om förlängning av yrkeskompetensbevis (YKB). Detta i avvaktan på besked från EU-kommissionen om revidering av Omnibusförordningen, som bland annat reglerar tidsfrister för YKB.

- Våra yrkesförare har en viktig roll i vårt samhälle och vi är medvetna om transportnäringens behov av förare. Regeringen har framfört till EU-kommissionen att en revidering av Omnibusförordningen är nödvändig och bör göras skyndsamt. Nu går vi fram med ett nationellt förslag på förlängd giltighet för YKB och ökade möjligheter till distansundervisning. Yrkesförare i Sverige ska inte drabbas av EU-kommissionens långa ledtider, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Vad innebär förslaget
Förslaget innebär att Yrkeskompetensbevis som annars skulle ha löpt ut under perioden 1 februari 2021 - 31 juli 2021 ska förlängas med 6 månader. För de yrkeskompetensbevis som löper ut under perioden 1 november-31 januari 2021 undantas de från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.

Samtidigt remitteras ett förslag om att hela fortbildningen ska kunna ske på distans fram till den 1 augusti 2021 och att det räcker att utbildningsanordnare anmäler den anpassningen av utbildningsplanen under perioden, istället för att skicka in en ansökan.

Under 2020 har fler yrkesförare utbildats än under hela 2019. Sedan 8-personersregeln infördes har dock utbildningarna pausats. I december går yrkeskompetensbevisen ut för 2 600 yrkeschaufförer. Även om det är mindre än 1,5 % av det totala antalet yrkeschaufförer påverkar det transportsektorn och de enskilda chaufförerna. Därför behövs en lösning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2021 och de ska upphöra att gälla den 1 augusti 2021. Förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis föreslås fortsätta att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av juli 2021.

Remisstiden pågår från 10 december till 31 december.

Kontakt