En känd person arbetar på min arbetsplats och jag har fått information om att denne har varit berusad på arbetsplatsen. Är det att anse som allmänintresse som jag kan visselblåsa om?

Nej. Allmänintresset är inte uppfyllt enbart av nyfikenhetsintresse/skvaller. 

Visa alla