En besiktning är billigt

Publicerad 2020-09-16 / 17:51 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

En obesiktad bakgavellift, inga besiktningsdokument eller saknade trucktillstånd kan bli en riktigt dyr affär. En besiktning är billig i jämförelse med de sanktioner som Arbetsmiljöverket kan dela ut.    

Arbetsmiljöverket har på vissa håll i landet intensifierat sin kontroll av bakgavelliftar. De har liksom Transportstyrelsen och andra myndigheter möjlighet att vid överträdelser utdöma sanktionsavgifter. En besiktning av bakgavelliften är billig i jämförelse med den sanktionsavgift åkeriföretag kan åläggas. Syftet med kontrollen är naturligtvis att förebygga allvarliga olyckor.

Bakgavellift
En besiktning av bakgavelliftar eller maskindrivna lastbryggor ska ske var 24:e månad av ett ackrediterat organ som exempelvis Bilprovningen, Dekra eller Inspecta/Kiwa. Obesiktigade lyftanordningar kan medföra sanktionsavgift från 40 000 kronor och uppåt. Besiktningsdokumenten ska finnas tillgängliga för att kunna visas upp av den som använder anordningen, i detta fall chauffören och då ska dokumentet finnas med i bilen. Kan dokument inte visas upp vid kontroll kan även detta medföra sanktionsavgift från 40 000 kronor. Enligt Arbetsmiljöverket krävs att besiktningsdokumentet visas upp fysiskt.  

Notera att en obesiktad anordning är förbjuden att använda. Tänk på att för nya lätta lastbilar så kan bakgavelliften behöva besiktigas (inom 24 månader) innan bilen ska in för sin första besiktning.

Laghänvisning AFS 2003:6, §§ 4, 27

Truckar
Även trucktillståndet i lagstiftningen är belagt med sanktionsavgift om det saknas. Trucktillstånd är inte samma sak som truckkort. Truckkortet är truckförarens körkort som visar att personen har kunskaper medan trucktillståndet, som finns i lagstiftningen om truckar, är arbetsgivarens skriftliga tillstånd till truckföraren att få använda företagets truck/truckar. Tillståndet kan tas tillbaka om truckföraren missköter sig. Saknas trucktillstånd (ska vara personligt utställt till alla som får köra företagets truckar) så kan sanktionsavgift från 15 000 kr dömas ut.

Tryckkärl
Kompressorer och andra trycksatta anordningar ska också vara besiktigade om tryck*volym>1000. Även här kan sanktionsavgift dömas ut baserat på storleken på tryckkärlet.

Alla reglerna har även tidigare varit straffbelagda, ändringen om sanktionsbelagda paragrafer började gälla redan 1/7 2014. Denna ändring tillkom för att slippa skicka en åtalsanmälan till Polis/åklagare.

Frågor
Har du frågor om sanktionsavgifter, ring Arbetsmiljöverkets svarstjänst på telefon 010–730 90 00 måndag – fredag klockan 08.00-11.30 eller via deras webb där du skickar in din fråga skriftligen, webbformulär på www.av.se