elektroniska fraktsedlar

Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Publicerad 2020-06-23 / 09:34 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Från den 7 juni 2020 kan elektroniska fraktsedlar användas istället för fraktsedlar i pappersform vid både internationella vägtransporter och inrikes vägtransporter. Detta efter två lagändringar som beslutats av riksdagen. 

Användandet av fraktsedlar vid internationella godstransporter på väg är reglerat i fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR-konventionen) samt ett tilläggsprotokoll, eCMR-protokollet. Det är tilläggsprotokollet som reglerar användningen av elektroniska fraktsedlar. 

Riksdagen har beslutat att ändra CMR-lagen vilket gör att eCMR-protokollet börjar gälla i Sverige. Samtidigt ändras även lag (1974:610) om inrikes vägtransport vilket gör att fraktsedlar i elektronisk form ska kunna användas även i samband med inrikes transporter, om avsändaren och fraktföraren är överens om detta. 
 

Kontakt